Regisztráció:
Az btechn.hu Web-áruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

Vásárlás:

A Web-áruház böngészése során a vevő kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméket és a KOSÁRBA gombra kattintva, elindítja a vásárlás folyamatát.
Ennek során a következő lépéseket kell megtennie:

- Fizetési mód megadása.
- Szállítási mód megadása.
- Befejezés gombra kattintva elküldeni rendelését.

Minden esetben a rendelésről e-mail-ben visszaigazolást kap, majd ezután munkatársunk hamarosan megkeresi megadott elérhetőségei egyikén és pontos felvilágosítást ad a rendelt termék átvételének várható időpontjáról.

A vásárlástól való elállás joga:

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, vagy személyesen is.
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő az elállási jogát az áru kicsomagolása és üzembe helyezése előtt jogosult gyakorolni!
A vevőt terheli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő minden költség. A vevő elállása esetén a Btech Magyarország Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

A Btech Magyarország Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

 

Jótállási feltételek:

- A jótállás érvényesítésének helye: a jótállási jegyen szereplő kijelölt szakszerviz.
- A jótállás ideje a termék fogyasztói árától függően a vétel napjától számított

6 hónap 10.000 Ft fogyasztói ár alatti termék vásárlása esetén.
12 hónap 10.000 Ft fogyasztói ár feletti termék vásárlása esetén.
- A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.
- A jótállási igény csak érvényes és pontosan kitöltött jótállási jegy és számla együttes bemutatásával érvényesíthető. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszűnését vonja maga után.
- Ha jogosulatlan szervizbe viszi a terméket javításra az a jótállás megszűnését vonja maga után.
- A vásárló a hibát észlelve haladéktalanul köteles azt a szervizzel közölni, mert a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
- Hibás termék esetén a vásárlót a 151/1993. (IX.22.) rendelet szerinti jogok illetik meg:

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül elvégezze úgy, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt, hibátlan termékhez képest nem csökken.

Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt a kereskedőnek azonos típusú termékre kell kicserélnie, ha erre nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaigazoltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetnie, vagy értékegyeztetéssel más típusú termékre kell kicserélnie.

A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett, pld.: nem rendeltetésszerű használat, erőszakos külső behatás, átalakítás, elemi kár stb. következtében. Ha a hiba jellege, vagy annak javítása tekintetében vita merül fel, a vásárló szakvéleményt kérhet az erre feljogosított minőségvizsgáló szervtől.
A jótállási kötelezettség elmulasztásából eredő igények polgári peres eljárás során érvényesíthetők.

Szállítás:

Amennyiben szállítási módként a futárszolgálatot jelölte meg, rendelését a Btech Magyarország Kft. kizárólagos szállítási partnere, a Royal Sprint Futárszolgálat szállítja házhoz.

 

Házhozszállítási díj:
Budapesten, és az ország egész területén: 2.400 Ft

A szállítási díj az átadott áru 24-48 órán belüli házhoz szállítási díját tartalmazza. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák.


Adatvédelem:

A Btech Magyarország Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és, vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a Btech Magyarország Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.
Az adatokat minden módon védi a Btech Magyarország Kft. különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen, mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Kizárólag olyan adatot kér a Btech Magyarország Kft. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.
A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Btech Magyarország Kft. saját belső felhasználásra, statisztikák készítésének céljából elemezheti.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a BBtech Magyarország Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, valamint tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Kapcsolatok:

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Btech Magyarország Kft-nek. A Btech Magyarország Kft-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

Felelősségkorlátozás:

Az btech.hu-n keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Btech Magyarország Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért,
beleértve, de nem kizárólagosan a

a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
az információtovábbítási késedelemből adódó,
vírusok okozta,
szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
vonal, vagy rendszerhibából adódó,
a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

A Btech Magyarország Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és került felszámításra.


Érvényesség:

Ezen üzletszabályzatban foglaltak - így a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Web-áruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

KOSÁR
Üres a kosár
HÍRLEVÉL
e-mail:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Webshop Ügyfélszolgálat és Btech Ügyfélszolgálat

1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 56/b.

Tel.: +36 1 433-4507
Fax: +36 1 433-4508
Mobil: +36 20 4242-560
info@btech.hu

Nyitvatartás:
H-P: 9.00-17.30-ig